ผู้เขียน หัวข้อ: งาดำ ลักษณะของปีบต้นปีบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

10-11-2018 , 02:24:00
  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 32
    • ดูรายละเอียด


งาดำ ลักษณะของปีบต้นปีบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขั้นกึ่งกลาง ลำต้นตรง มีความสูงราว 5-10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นegrtykyukหน่อ;op'op'io เจริญรุ่งykyukuiluilเรืองงาดำฯลฯใหม่kyukได้ แพร่พันธุ์ด้วยแนวทางuilนำเมล็ดมาเพาะ หรือใช้rthต้นอ่อนที่yukเกิดขึ้uil;ou;ioนมาจากรากรอบๆของต้นแม่ เอามาตัดเป็นท่op;อนสั้นๆแuilล้'rhjtrhrtวนำมาerhtuilrthปักชำในกuilระบะluiluiกรวยi;oi;ที่ผสมด้วยuilเu;oiio;lถ้าแกลบก็ไio;ioด้ ปีrjhบเป็ulนuilพัoi;ioนธุ์พืชพื้นเมื;i;'ioองของพม่;io;าแลkluikuikioะก็ไทยที่ขึ้นกระrthจัดกระจายอio;ยู่ทั่วjtyไปตามuiltyjtyuiป่าเบญจพรรyukyukณและก็ป่าดuluililงดิบแล้งทางภาคเหนืuอ ภาคตะวันiluiluilตก uiรวมทั้งioทางภาคoi;io;ตะjythrjrthวันออกเฉียงเio;rtหนือต้นปีปใบrthบ ลักษluilณะของใulilบเป็นใlบปuiliulio;;ระกอบแlulhrhrthบบliuilขliน 3 ชั้น มีความกว้างlhtyjui;oi;ประมruาณ 13-tykjyukyuuil20 ซม.แ;shrtyjล้วก็ยาวราวliuyukuil 1uuiluiluili6ui-26 yukม.i;io;l ก้านใบยtyาว 3.5-6 ulyul. ที่ตัวใoi;บจytjะประกอบutyjtyykyukปtyjด้วยศูนย์กลghrthาrlehtrttyio;rhยาวรtyykjtาวliๆ 13-19 งาดำซม. rhมีjtyjyukใบioย่อยyu 4-6 คู่ กว้jางkyประมาthtณ|ราว|ราวtyoi;jytergๆrryuk|โดยtrปรykuilioio;;io;ะมtาyjukณ}u 2.th5jtyj-3 เซนติเมตrthรykแลkyuะยาวhgrthykประมาioณrthytj 4-5 เซนติเมtyjyulตรuil ลักษณะใบมีรูปร่iluางคoi;ล้ายรูปหอlกปนรูปไข่ ปลuilายใบเรียวegrแหลioiม ฐio;านuใบเuiป็นรูปลิ่ม ขuilอบergของใบuio;ilหยักuilเป็นซี่หยาบๆเนื้อใบoi;สะอาtyดบางคล้ายกับกระดาษบปีบดอกปีluiluilบ ลักษณะดอกเป็นช่อกระจุกแยhtyกกิ้งก้าน มีrtuilhluความยlio;าวโhrthดยyประio;มาณ 10-25 เซนrthติเtมตรtrehhrth ดอtrกย่อยจะrrhประกอrthบไปด้วยrthกtyjลีบเลี้ยงสีเhrtขียว ดอjtyjกrtมีกลิ่นหอytมหวykน มีควykามกว้างtrhโดยประมาณty 0.5 เซtyjtyuนติioเมkyตรแล้วukyก็ยาวราว 6-10 ซม. เชื่อมกันเป็นหลuilอดปjtyากแตร แยกออกเป็น 5 แฉก 3 แฉกรูปreขอบขนาน 2tyj แฉกข้างล่างค่อนuiluข้างrthจะแหลมykyuk มีเกสuilรตัวykykyผู้จำนวน 4 ก้าน สuilองคู่จะยาrgeruilวkygeujtyjtykแตกต่างio;กัน แล้วก็มีเกสรตัวเมียethtyj;po'ปริมาณ 1 ก้าน อยู่เหนือวงuilกลีบ โดยดอukyukykyuuilกปีบจะมีuilดอกhในตอนเดือนพฤศจิกายนถึงkyuพhrth.ค.rthjujyukyดjtyอกปีบผลo;ปีบ ลักtytykjษณะkyeuuilkyukได้ผลงาดำแห้kykuyukyuงแตกuil ผลแuilบนยาว ขอบuilนาน มีyuuylเนื้อและเมล็ดมากมาย เป็นแผ่นบางมีปีgtyกคุณประโยชน์ของปีบดyอกมีคุณประโยชน์เป็นยาบำluilukyergรุงกำลัง (kiuดอก)ช่วยบำรุงรักษาโลหิต (ดอก)รากช่วยทำนุบำรุงปอด (ราก)ช่วยjyuรักษาวัณโรค (ราก)ใช้เป็นยารักษาhtytyjytjyไซนัerสอัyukกเสบ (ดอก)ช่วยรักuiluษาริดสีดวงจมูก ด้วยการใช้ดอกที่ilตากแห้งแล้ehrejtyjวเอามามวนเป็นบุหรี่สูบเพื่อรักio;iษาอาการ งาดำ(ดอก)ช่วยรักjtyษาอาการหอบหืด หอบอิดโรย ทำใi;io;ห้uilระบบการหายใจดีขึ้นด้วยการใช้ดอกปีio;บแห้งราว 6-7 ดอก แล้วมวนเป็นtyjyukyukยาสูบดูด เพื่อerggรักษาอาการหอบหืดได้ (ราก, ดอก)วยรักษาปอดทุพพลภาพ (ราก)ใช้เป็นยาแก้ลม (ดอก)ใบใช้มวนเป็นบุห;รี่สูบแทนฝิ่น เพื่อช่วยขยายหลอดลมและรักษาอาการหอบหืดได้เช่นกัน (ใบ)