แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 154
1
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ป.ตรี พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4638 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ก.พ.  ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ป.ตรี พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 282 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
 
คำนำ
 
   คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบบ่อย ๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และในส่วนสุดท้ายเสริมความรู้ไว้ด้วยข้อสอบเก่าและการเก็งข้อสอบที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบและสอบผ่านเพื่อที่จะได้สิ่งที่มุ่งหวังได้
   ฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
สารบัญ
 
วิชา ความสามารถทั่วไป
อนุกรม
คณิตศาสตร์ทั่วไป
การหาความสัมพันธ์จากรูปภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ
อุปมาอุปไมย
การสรุปความจากเงื่อนไขภาษา
การสรุปความจากสัญญาลักษณ์
เงื่อนไขสัญญาลักษณ์
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
ข้อสอบจริง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ความสามารถทั่วไป
เฉลยข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ความสามารถทั่วไป
ข้อทดสอบ วัดความสามารถด้านความมีเหตุผล
เฉลยข้อทดสอบวัดความสามารถด้านความมีเหตุผล
 
วิชาภาษาไทย
หลักสูตรการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ของ วิชา ภาษาไทย
ความเข้าใจภาษา
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
การใช้ภาษา
ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษา (การเขียน)
ข้อทดสอบ วัดความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจภาษา
เฉลยข้อทดสอบวัดความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจภาษา
ข้อทดสอบ วัดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบความสามรถเกี่ยวกับการใช้ภาษา
ข้อสอบจริง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย
เฉลยข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย
ข้อสอบจริง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย
เฉลยข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย
ข้อทดสอบ วัดความสามารถเกี่ยวกับการเขียน
เฉลยข้อทดสอบวัดความสามารถเกี่ยวกับการเขียน
ข้อสอบ ทดสอบ วัดความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
เฉลยข้อสอบทดสอบ วัดความสามรถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
 
วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
ไฟล์ eBook คู่มือ นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม nbsp; nbsp

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4797

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561จำนวนหน้า 261 หน้า รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป) สารบัญ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 1.เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 2.เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 การใช้งาน Microsoft OfficeMicrosoft WordMicrosoft Excel Microsoft PowerPointMicrosoft Express แนวข้อสอบ MicrosoftWordแนวข้อสอบ MicrosoftExcelแนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint แนวข้อสอบ Outlook Expressเจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเขียนหนังสือราชการความรู้เกี่ยวกับงานธุรการเจาะข้อสอบ งานธุรการเจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 
 เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
 อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5546

ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป 
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และวิสาหกิจชุมชน 
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับ ISO 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6372 

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2561
จำนวนหน้า 288 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 
ความรู้ด้านการจัดหา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
การตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้างและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/66

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย

5
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2006คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 252 หน้า 
รูปแบบ :  หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ
 
ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
หลักภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อากรแสตมป์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
การอุทรณ์ภาษีอากรฯ
มาตรภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นโยบายการจัดเก็บภาษี
ประมวลรัษฎากร
   -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร
   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
   -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
   -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
   -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6139

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ ความสามารทั่วไป 
ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
การวางแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ 
การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_2999221 

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 370 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162696244
 
บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชน, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะ
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
1.วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ
2.ความหมายของบริการสาธารณะ
3.ประเภทของบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
3.2บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 1 หลักเกณฑ์สำคัญในการบริการสาธารณะ
1.1หลักด้วยว่าความเสมอภาค
1.1.1แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
1.1.1.1ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะ
1.1.1.2การเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ
1.1.2แนวคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.2หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
1.2.1ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1.2.2ประเด็นที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
1.3หลักด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
1.3.1ผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
1.3.2ผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 2 องค์กรผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ
2.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
2.1.1บริการสาธารณะระดับชาติ
2.1.1.1บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม
2.1.1.2บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม
2.1.1.3บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของประเทศ
2.1.1.4บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ
2.1.1.5บริการสาธารณะทางด้านสังคม
2.1.1.6บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.1.1.7บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว
2.1.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น
2.1.2.1บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย
2.1.2.2บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
2.1.2.3บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา
2.1.2.4บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
2.2.1การมีส่วนร่วมทางอ้อม
2.2.1.1การเลือกตั้ง
2.2.1.2คณะที่ปรึกษา
2.2.1.3การร่วมให้ความเห็น
2.2.2การมีส่วนร่วมทางตรง
2.2.2.1สัมปทาน
2.2.2.2องค์การวิชาชีพ
บทที่ 3 ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
3.1.1การจัดตั้งและการยุบเลิก
3.1.1.1อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.1.2ผู้ใช้อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.2วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.2.1บริการสาธารณะทางปกครอง
3.1.2.2บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3.1.3รูปแบบในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.3.1การจัดตั้งโดยองค์การของรัฐ
3.1.3.2การจัดทำโดยองค์การมหาชน
3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
3.2.1สัญญาทางปกครอง
3.2.1.1หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครอง
3.2.1.2การเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.3หน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา
3.2.1.4อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองคู่สัญญา
3.2.1.5การสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.6อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติตามสัญญา
3.3.2รูปแบบของสัญญาทางกครอง
3.3.2.1สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3.2.2.2การมอบให้จัดทำบริการสาธารณะ
บทที่ 4เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
4.1มาตรการทางกฎหมาย
4.1.1นิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไป
4.1.1.1รัฐบาล
4.1.1.2รัฐมนตรี
4.1.1.3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2นิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะบุคคล
4.1.3สัญญาทางปกครอง
4.2บุคลากรของรัฐ
4.2.1การเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.1เงื่อนไขการเข้าเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.2ระบบการสอบคัดเลือก
4.2.1.3ระบบการอบรม
4.2.2การเป็นข้ารัฐการส่วนท้องถิ่น
4.3ทรัพย์สิน
4.3.1การเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4.3.1.1เงื่อนไขในการใช้กระบวนการเวนคืน
4.3.1.2วัตถุประสงค์หลักในการเวนคืน
4.3.1.3กระบวนการในการเวนคืน
4.3.2การโอนกิจการเป็นของรัฐ
4.3.2.1สิ่งที่จะถูกโอน
4.3.2.2กระบวนการในการโอน
4.3.2.3ค่าทดแทนในการโอน
4.3.3การยึด
4.3.3.1สิ่งที่จะถูกยึด
4.3.3.2กระบวนการในการยึด
4.3.3.3ค่าทดแทนในการยึด
4.4อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
4.4.1คำสั่งที่มีผลบังคับทันที
4.4.2สัญญาทางปกครอง
4.4.3อำนาจพิเศษเหนือทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
บทที่ 5ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1นิติสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1.1ความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน
5.1.1.1ความสัมพันธ์ทั่วไปตามที่บัญญัติใว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
5.1.1.2ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
5.1.1.3ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาร่วมกัน
5.1.2ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน
5.1.2.1สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
5.1.2.2สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
5.2ผลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.2.1สิทธิที่จะได้รับการบริการ
5.2.2สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการบริการ
5.2.2.1ความรับผิดที่เกิดจากการบริการ
5.2.2.2ความรับผิดที่ไม่ได้เกิดจากการบริการ
5.2.2.3ค่าทดแทน
5.2.3สิทธิในการเข้าร่วมจัดทำบริการ
5.2.3.1การเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองโดยการให้คำปรึกษา
5.2.3.2การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำวิสากกิจมหาชน
5.2.3.3การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณโดยตรง
5.2.4หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
5.2.4.1หน้าที่ต่างๆของผู้ใช้บริการ
5.2.4.2โทษของการไม่ปฏิบัติตาม
บทที่ 6การยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1สาเหตุของการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1.1การยุบเลิกบริการสาธารณะเนื่องจากความต้องการใช้บริการสาธารณะนั้นหมดลง
6.1.2การยุบเลิกบริการสาธารณะแม้ความต้องที่จะใช้บริการสาธารณะนั้นคงอยู่
6.2วิธีการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.2.1บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายนิติกรรมบัญญัติ
6.2.2บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายบริหาร
ส่วนที่ 2 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย
บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
1.1บริการสาธารณะคืออะไร
1.1.1ความหมาย
1.1.2องค์ประกอบ
1.2หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
1.2.1บริการสาธารณะต้องดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
1.2.2บริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นต้องให้เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน
1.2.3การจัดทำบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา
1.3ใครเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
1.3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
1.3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.3บริการสาธารณะที่รัฐร่วมกันจัดทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 2 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทยรัฐไทยกับการผูกขาดการจัดทำบริการสาธารณะ
2.1องค์กรของรัฐผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.1ราชการเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.2รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.3หน่วยงานของรัฐที่มิใช้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2องค์กรมหาชน-ทางเลือกใหม่ขององค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.2.1ความหมาย
2.2.2ประเภทของบริการสาธารณะที่องค์การมหาชนสามารถจัดทำ
2.2.3การจัดตั้งองค์การมหาชน
2.2.4โครงสร้างขององค์การมหาชน
2.2.5ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานขององค์การมหาชน
2.2.6ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
2.2.7ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน
2.2.8การยุบเลิกองค์การมหาชน
2.2.9การเกิดขึ้นขององค์การมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 3การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
3.1รูปแบบทั่วๆไปในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.1.1การทำสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงาน
3.1.2การทำสัญญาจ้างเอกชนเช่าดำเนินการ
3.1.3การให้สัมปทานแก่เอกชน
3.1.4การนำเสนอขายหุ้นให้กับสาธารณชนหรือให้กับเอกชน
3.1.5การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
3.1.6การให้เอกชนลงทุนดำเนินการแต่รัฐรับซื้อผลผลิต
3.1.7 การจัดองค์การใหม่โดยแบ่งแยกรัฐวิสาหกิจออกเป็นส่วนๆ
3.1.8 การขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและการยุบเลิกกิจการ
3.1.9 การผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
3.2 กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
3.2.2 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
3.2.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนทีี่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504
3.2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ.2535
3.3 สัมปทานบริการสาธารณะ-วิธีการสำคัญในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
3.3.1แนวความคิดเรื่องสัมปทาน
3.3.2ลักษณะสำคัญของสัมปทานบริการสาธารณะ
3.3.3สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน
3.3.4สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน
3.3.5การควบคุมสัมปทาน
3.3.6การสิ้นสุดของสัมปทาน
บทที่ 4 ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1.1ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4.1.2ปัญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ
4.2ความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.1แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.2กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
4.2.3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541
4.2.4หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4.3ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจที่จัดทำบริการสาธารณะแต่ได้รับการแปรรูปไปเป็นเอกชน
4.3.1แนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล
4.3.2แนวทางในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ
4.4กรณีศึกษา-การนแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
บทที่ 5 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจาดการจัดทำบริการสาธารณะ
5.1การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
5.1.1การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ
5.1.2การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
5.2การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
5.2.1 คำวินิจฉัยของศาลปกครองที่อธิบายหลักบริการสาธารณะ
5.2.2 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่นำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้
5.2.3 คำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำบริการสาธารณะ
5.2.4 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะในคดีปกครองประเภทต่างๆ
บรรณานุกรม.....


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_599613_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
คู่มือเนื้อหา+แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ อบต เทศบาล ปี 2556ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/718

คู่มือเนื้อหา+แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ อบต เทศบาล ปี 2556
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556 
จำนวนหน้า 353 หน้า
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 + แนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา + แนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 + แนวข้อสอบ 
 
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ. ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุด 1-3
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบล และ อบต.
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วยท้องถิ่น
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
• สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
• เศรษฐกิจพอเพียง
• สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอพียง
• ประชาคมอาเซียน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

9
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2272

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.co.th
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือหนังสือ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ทส.8 พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2760

คู่มือหนังสือ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ทส.8 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
9786162168123


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6002

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ 
แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์ 
ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ 
การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 
Strength ofMaterials ความแข็งแรงของวัสดุ 
Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Reinforced Concrete Design การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านความแข็งแรงของวัสดุ)
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง)
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/158

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=363,height=96]https://lh3.googleusercontent.com/oV_FOCHa-YuhGtv-kZaKzQ2rKn1ndBDxHXRt_gN7_PP0VXSZJOBewpPPbeyZ7v68NiVz4sewTNSeQNhvwUQOcKB_Ox5OWN4MiK5ijve-UI159EMUZDUgWUcaW7gpZ0wAHL-3dwVK[/img]

[img width=200,height=220]https://lh6.googleusercontent.com/6BZuAdDFdp0mxdPdQp20xYmkDGVsWNlDDsLwxO4sToNHBr7g7MRPbhSEdJFFVOCoXDdMA1at_ucN41n-CAI0IiWH59sM6IdZzcXM_VMITAyPIZDRpDM1zXGhGy5adchHhlcJBxk9[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=267,height=117]https://lh3.googleusercontent.com/ng6Ei2HIgUSRJr5ImEWuuEiXuVqEQkUHph07USmzvfhFkPivaKieL2GGTySaj2g3gGg-Lc1F-YSO5_x7eqWetwqFxCwdkDYKxqRJjOLs5zuLInW-6CGVYc8CQgszhSd7t8SwYYOB[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

12
กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_571709_th_7059591

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
ผู้แต่ง : เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 218 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การการะทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
1.1 ความหมายของกฎหมายอาญา
1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายอาญา
1.3 สาขาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
1.3.1 กฎหมายอาญาสารบัญญัติ
1.3.2 กฎหมายอาญาวิธีบัญญัติ
1.4 ประเภทของความผิดอาญา
1.4.1 การแบ่งประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย
1.4.2 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่การกระทำ
1.4.3 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของโทษ
1.4.4 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี
1.5 กฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง
1.6 ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง
บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
2.1 เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา
2.1.1 กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้ง
2.1.2 ห้ามใช้กฎหมายประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล
2.1.3 กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
2.1.4 กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายมิได้
2.2 การใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา
2.2.1 กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายอาญาที่ใช้ในขณะกระทำผิด
2.2.2 กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิด แต่มีความแตกต่างกัน
2.3 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนสถานที่
2.3.1 หลักดินแดน
2.3.2 หลักอำนาจลงโทษสากล
2.3.3 หลักบุคคล
2.4 การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
2.5 บุคคลที่กำฆมายอาญาใช้บังคับ
บทที่ 3 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
3.1 โครงสร้างความรับผิดอาญาของคอมมอนลอว์ (Common Law)
3.2 โครงสร้างความรับผิดอาญาของระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)
3.2.1 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศฝรั่งเศส
3.2.2 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทสเยอรมัน
3.2.3 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญาของประเทศไทย
3.3 หลักการวินิจฉัยโครงสร้างความรับผิด
3.3.1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
3.3.2. การกระทำนั้นไม่มี “กฎหมายยกเว้นความผิด”
3.3.3. การกระทำนั้นไม่มี “กฎหมายยกเว้นโทษ”
บทที่ 4 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติเป้นความผิด
4.1 การกระทำ
4.1.1 ความหมายของการกระทำ
4.1.2 ประเภทของการกระทำ
4.2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนัั้น”
4.2.1 ผู้กระทำ
4.2.2 การกระทำ
4.2.3 วัตถุแห่งการกระทำ
4.3 การกระทำครบ “องค์ประกอบภายใน”
4.3.1 เจตนาตามความจริง
4.3.2 เจตนาโดยผลของกฎหมาย
4.3.3 การกระทำโดยประมาท
4.3.4 การกระทำโดยไม่เจตนาไม่ประมาท
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
4.4.1 ทฤษฎีเงื่อนไข
4.4.2 ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม
4.4.3 ผลของการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น
บทที่ 5 การสำคัญผิดในทางกฎหมายอาญา่
5.1 การสำคัญผิดในตัวบุคคล
5.2 การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
บทที่ 6 การกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิด
6.1 กฎหมายและจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้
6.1.1 กำหมาให้อำนาจกระทำได้
6.1.2 จารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้
6.2 การกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ
6.2.1 แนวคิดของการป้องกัน
6.2.2 หลักเกณฑ์ของการป้องกัน
6.2.3 ผลของการป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมาย
6.3 ความยินยอมให้กระทำ
บทที่ 7 การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ
7.1 การกระทำด้วยความจำเป็น
7.1.1 ความจำเป็นเพราะอยู่ในท่บังคับ
7.1.2 ความจำเป็นเพื่อให้ตนและผู้อื่นพ้นจากภยันตราย
7.2 ความสามารถรับผิดชอบและความอ่อนอายุ
7.2.1 กระทำความผิดในขณะจิตผิดปกติ
7.2.2 การผิดในขณะมึนเมา
7.2.3 การกระทำผิดของเด็ก
7.3 การกระทำตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย
7.4 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภรรยา
บทที่ 8 เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ
8.1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป
8.1.1 ความไม่รู้กฎหมาย
8.1.2 คนวิกลจริตึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
8.1.3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
8.1.4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต
8.1.5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท
8.1.6 ผู้กระทำความผิดอายูน้อยกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
8.1.7 เหตุบรรเทาโทษ
8.2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
บทที่ 9 การพยายามกระทำความผิด
9.1 หลักทั่วไปของการพยายามกระทำความผิด
9.1.1 การเริ่มต้นของการกระทำความผิด
9.1.2 การลงมือกระทำผิด
9.1.3 หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด
9.1.4 ผลของการพยายามกระทำความผิด
9.2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
9.2.1 หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
9.2.2 ผลของการพยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
9.3 การพยายามกระทำความผิดที่ผู้กระทำได้มีการยับยั้งหรือกลับใจ
9.3.1 หลักเกณฑ์ของการยับยั้งหรือกลับใจ
9.3.2 ผลของการที่ผู้กระทำยับยั้งหรือกลับใจ
9.4 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด
9.4.1 ความผิดที่มีพยายามไม่ได้
9.4.2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่ต้องรับโทษ
9.4.3 การพยายามกระทำความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ เท่ากับโทษในความสำเร็จและพยายามกระทำความผิดที่กฎหมายถือเป็นความผิดเช่นเดียวกับความผิดสำเร็จ
บทที่ 10 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
10.1 ตัวการ
10.1.1 เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา
10.1.2 ในระหว่งตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
10.1.3 การกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
10.1.4 เจตนาร่วมกันในขณะกระทำความผิด
10.1.5 ความรับผิดทางตัวการ
10.2 ผู้ใช้
10.2.1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำผิด 
10.2.2 เจตนของผู้ใช้
10.2.3 ความรับผิดของผู้ใช้
10.3 ผู้ใช้ด้วยการโฆษณาหรือประกาศ
10.3.1 ลักษณะการใช้โดยวิธีการโฆษณาหรือประกาศ
10.3.2 ความรับผิดผู้ใช้ด้วยการโฆษณาหรือประกาศ
10.4 ผู้สนับสนุน
10.4.1 หลักเกณฑ์การเป็นผู้สนับสนุน
10.4.2 ความรับผิดของการเป้นผู้สนับสนุน
10.5 ขอบเขตความรับผิดของการเป้นผู้ใช้และผู้สนับสนุน
10.5.1 ผู้ถูกใช้หรือผู้รับการสนับสนุนกระทำเกินขอบเขต
10.5.2 กรณีผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเข้าขัดขวาง
10.6 เหตุส่วนตัวและเหตุลักษณะคดี
บทที่ 11 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ
11.1 การกระทำความผิดหลายอย่าง
11.1.1 การกระทำกรรมเดียว
11.1.2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน
11.2 การกระทำความผิดอีก
11.2.1 การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกโดยทั่วไป
11.2.2 การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกเฉพาะอย่าง
11.3 อายุความ
11.3.1 อายุความฟ้องคดีและฟ้องขอให้กักกัน
11.3.2 อายุความล่วงเลยการลงโทษ
11.3.3 อายุความการบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
11.3.4 อายุความสำหรับความผิดอันยอมความได้
11.4 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษและการใช้บทบัญญัติทัวไปในกฎหมายอื่น
11.4.1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
11.4.2 การใช้บทบัญญัติทั่วไปในกฎหมายอื่น
บทที่ 12 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.1 วัถถุประสงค์ในการลงโทษ
12.2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ
12.2.1 โทษประหารชีวิต
12.2.2 โทษจำคุก
12.2.3 โทษกักขัง
12.2.4 โทษปรับ
12.2.5 โทษริบทรัพย์สิน
12.2.6 ความระงับแห่งโทษอาญา
12.3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
12.3.1 วิธีเพิ่มโทษ
12.3.2 วิธีลดโทษ
12.3.3 การรอการลงโทษ
12.4 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.4.1 กักกัน
12.4.2 ห้ามเข้าเขตกำหนด
12.4.3 การเรียกปรักันทัณฑ์บน
12.4.4 การคุมตัวไว้สถานพยาบาล
12.4.5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง
12.5 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.5.1 วิธีการเพื่อความปลอดภัยให้ใช้ขณะสาลพิพากษา
12.5.2 กฎหมายที่บัญญัติภายหลังยกเลิกวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.5.3 กฎหมายที่บัญญัติหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้มีการใช้บังคบเพื่อความปลอดภัย
12.5.4 กฎหมายที่บัญญัติภายหลังเปลี่ยนโทษมาเป้นวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.5.5 การสั่งเพิกถอนหรืองดการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยชั่วคราว
บรรณนุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_571709_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

13
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศิลปากร พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6070

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศิลปากร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
หลักการบัญชีเบื้องต้น 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณในระบบ GFIMS 
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/246

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=363,height=96]https://lh3.googleusercontent.com/oV_FOCHa-YuhGtv-kZaKzQ2rKn1ndBDxHXRt_gN7_PP0VXSZJOBewpPPbeyZ7v68NiVz4sewTNSeQNhvwUQOcKB_Ox5OWN4MiK5ijve-UI159EMUZDUgWUcaW7gpZ0wAHL-3dwVK[/img]

[img width=200,height=220]https://lh6.googleusercontent.com/6BZuAdDFdp0mxdPdQp20xYmkDGVsWNlDDsLwxO4sToNHBr7g7MRPbhSEdJFFVOCoXDdMA1at_ucN41n-CAI0IiWH59sM6IdZzcXM_VMITAyPIZDRpDM1zXGhGy5adchHhlcJBxk9[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=267,height=117]https://lh3.googleusercontent.com/ng6Ei2HIgUSRJr5ImEWuuEiXuVqEQkUHph07USmzvfhFkPivaKieL2GGTySaj2g3gGg-Lc1F-YSO5_x7eqWetwqFxCwdkDYKxqRJjOLs5zuLInW-6CGVYc8CQgszhSd7t8SwYYOB[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2409 

ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่จัดทำ : สิงหาคม 2560
ความยาว 12 ชั่วโมง 
รูปแบบ : ไฟล์เสียง MP 3
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
ตัวอย่างเสียง 
 คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี 60
ประกอบด้วย
 
ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย
1.การอาสารักษาดินแดน 
2.การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
3.หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน
4.สิทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
5.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
6.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
1.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม
2.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
3.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 
4.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติม 
2.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
3.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533 
4.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
5.สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
 
ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
2.วิสัยทัศน์กรมการปกครอง 
3.ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
4.แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
5.แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
6.การบริหารราชการแผ่นดิน 
7.การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม 
8.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
9.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
10.การบริหารราชการแผ่นดิน 
11.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
12.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13.การรักษาความลับของทางราชการ
14.งานสารบรรณ 
15.แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
16.แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
17.แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการ
18.แนวข้อสอบ การรักษาความลับทางราชการ 
19.แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
20.แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
21.จรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง
 
ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2354 

ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่จัดทำ : กรกฎาคม 2560
ความยาว 22 ชั่วโมง 
รูปแบบ : ไฟล์เสียง MP 3
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
ตัวอย่างเสียงชุดที่ 1
คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60

 
ตัวอย่างเสียงชุดที่ 2
คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60

 
ประกอบด้วย
 
MP3 ประกอบด้วย
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารงานบุคคล 
2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 9 
3.แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 9 
4.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                    
5.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6.พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
9.พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
10.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
12.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
13.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
14.แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
15.แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
16.แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
17.แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
18.แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
19.แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20.แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
21.แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
22.แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
23.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
24.แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล 

ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 154