แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 378
1
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3817

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/280

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_2999221 

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 370 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162696244
 
บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชน, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะ
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
1.วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ
2.ความหมายของบริการสาธารณะ
3.ประเภทของบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
3.2บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 1 หลักเกณฑ์สำคัญในการบริการสาธารณะ
1.1หลักด้วยว่าความเสมอภาค
1.1.1แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
1.1.1.1ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะ
1.1.1.2การเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ
1.1.2แนวคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.2หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
1.2.1ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1.2.2ประเด็นที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
1.3หลักด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
1.3.1ผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
1.3.2ผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 2 องค์กรผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ
2.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
2.1.1บริการสาธารณะระดับชาติ
2.1.1.1บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม
2.1.1.2บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม
2.1.1.3บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของประเทศ
2.1.1.4บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ
2.1.1.5บริการสาธารณะทางด้านสังคม
2.1.1.6บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.1.1.7บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว
2.1.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น
2.1.2.1บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย
2.1.2.2บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
2.1.2.3บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา
2.1.2.4บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
2.2.1การมีส่วนร่วมทางอ้อม
2.2.1.1การเลือกตั้ง
2.2.1.2คณะที่ปรึกษา
2.2.1.3การร่วมให้ความเห็น
2.2.2การมีส่วนร่วมทางตรง
2.2.2.1สัมปทาน
2.2.2.2องค์การวิชาชีพ
บทที่ 3 ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
3.1.1การจัดตั้งและการยุบเลิก
3.1.1.1อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.1.2ผู้ใช้อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.2วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.2.1บริการสาธารณะทางปกครอง
3.1.2.2บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3.1.3รูปแบบในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.3.1การจัดตั้งโดยองค์การของรัฐ
3.1.3.2การจัดทำโดยองค์การมหาชน
3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
3.2.1สัญญาทางปกครอง
3.2.1.1หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครอง
3.2.1.2การเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.3หน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา
3.2.1.4อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองคู่สัญญา
3.2.1.5การสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.6อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติตามสัญญา
3.3.2รูปแบบของสัญญาทางกครอง
3.3.2.1สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3.2.2.2การมอบให้จัดทำบริการสาธารณะ
บทที่ 4เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
4.1มาตรการทางกฎหมาย
4.1.1นิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไป
4.1.1.1รัฐบาล
4.1.1.2รัฐมนตรี
4.1.1.3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2นิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะบุคคล
4.1.3สัญญาทางปกครอง
4.2บุคลากรของรัฐ
4.2.1การเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.1เงื่อนไขการเข้าเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.2ระบบการสอบคัดเลือก
4.2.1.3ระบบการอบรม
4.2.2การเป็นข้ารัฐการส่วนท้องถิ่น
4.3ทรัพย์สิน
4.3.1การเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4.3.1.1เงื่อนไขในการใช้กระบวนการเวนคืน
4.3.1.2วัตถุประสงค์หลักในการเวนคืน
4.3.1.3กระบวนการในการเวนคืน
4.3.2การโอนกิจการเป็นของรัฐ
4.3.2.1สิ่งที่จะถูกโอน
4.3.2.2กระบวนการในการโอน
4.3.2.3ค่าทดแทนในการโอน
4.3.3การยึด
4.3.3.1สิ่งที่จะถูกยึด
4.3.3.2กระบวนการในการยึด
4.3.3.3ค่าทดแทนในการยึด
4.4อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
4.4.1คำสั่งที่มีผลบังคับทันที
4.4.2สัญญาทางปกครอง
4.4.3อำนาจพิเศษเหนือทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
บทที่ 5ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1นิติสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1.1ความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน
5.1.1.1ความสัมพันธ์ทั่วไปตามที่บัญญัติใว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
5.1.1.2ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
5.1.1.3ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาร่วมกัน
5.1.2ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน
5.1.2.1สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
5.1.2.2สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
5.2ผลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.2.1สิทธิที่จะได้รับการบริการ
5.2.2สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการบริการ
5.2.2.1ความรับผิดที่เกิดจากการบริการ
5.2.2.2ความรับผิดที่ไม่ได้เกิดจากการบริการ
5.2.2.3ค่าทดแทน
5.2.3สิทธิในการเข้าร่วมจัดทำบริการ
5.2.3.1การเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองโดยการให้คำปรึกษา
5.2.3.2การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำวิสากกิจมหาชน
5.2.3.3การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณโดยตรง
5.2.4หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
5.2.4.1หน้าที่ต่างๆของผู้ใช้บริการ
5.2.4.2โทษของการไม่ปฏิบัติตาม
บทที่ 6การยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1สาเหตุของการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1.1การยุบเลิกบริการสาธารณะเนื่องจากความต้องการใช้บริการสาธารณะนั้นหมดลง
6.1.2การยุบเลิกบริการสาธารณะแม้ความต้องที่จะใช้บริการสาธารณะนั้นคงอยู่
6.2วิธีการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.2.1บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายนิติกรรมบัญญัติ
6.2.2บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายบริหาร
ส่วนที่ 2 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย
บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
1.1บริการสาธารณะคืออะไร
1.1.1ความหมาย
1.1.2องค์ประกอบ
1.2หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
1.2.1บริการสาธารณะต้องดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
1.2.2บริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นต้องให้เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน
1.2.3การจัดทำบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา
1.3ใครเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
1.3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
1.3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.3บริการสาธารณะที่รัฐร่วมกันจัดทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 2 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทยรัฐไทยกับการผูกขาดการจัดทำบริการสาธารณะ
2.1องค์กรของรัฐผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.1ราชการเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.2รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.3หน่วยงานของรัฐที่มิใช้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2องค์กรมหาชน-ทางเลือกใหม่ขององค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.2.1ความหมาย
2.2.2ประเภทของบริการสาธารณะที่องค์การมหาชนสามารถจัดทำ
2.2.3การจัดตั้งองค์การมหาชน
2.2.4โครงสร้างขององค์การมหาชน
2.2.5ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานขององค์การมหาชน
2.2.6ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
2.2.7ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน
2.2.8การยุบเลิกองค์การมหาชน
2.2.9การเกิดขึ้นขององค์การมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 3การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
3.1รูปแบบทั่วๆไปในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.1.1การทำสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงาน
3.1.2การทำสัญญาจ้างเอกชนเช่าดำเนินการ
3.1.3การให้สัมปทานแก่เอกชน
3.1.4การนำเสนอขายหุ้นให้กับสาธารณชนหรือให้กับเอกชน
3.1.5การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
3.1.6การให้เอกชนลงทุนดำเนินการแต่รัฐรับซื้อผลผลิต
3.1.7 การจัดองค์การใหม่โดยแบ่งแยกรัฐวิสาหกิจออกเป็นส่วนๆ
3.1.8 การขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและการยุบเลิกกิจการ
3.1.9 การผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
3.2 กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
3.2.2 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
3.2.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนทีี่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504
3.2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ.2535
3.3 สัมปทานบริการสาธารณะ-วิธีการสำคัญในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
3.3.1แนวความคิดเรื่องสัมปทาน
3.3.2ลักษณะสำคัญของสัมปทานบริการสาธารณะ
3.3.3สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน
3.3.4สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน
3.3.5การควบคุมสัมปทาน
3.3.6การสิ้นสุดของสัมปทาน
บทที่ 4 ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1.1ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4.1.2ปัญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ
4.2ความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.1แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.2กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
4.2.3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541
4.2.4หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4.3ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจที่จัดทำบริการสาธารณะแต่ได้รับการแปรรูปไปเป็นเอกชน
4.3.1แนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล
4.3.2แนวทางในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ
4.4กรณีศึกษา-การนแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
บทที่ 5 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจาดการจัดทำบริการสาธารณะ
5.1การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
5.1.1การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ
5.1.2การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
5.2การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
5.2.1 คำวินิจฉัยของศาลปกครองที่อธิบายหลักบริการสาธารณะ
5.2.2 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่นำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้
5.2.3 คำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำบริการสาธารณะ
5.2.4 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะในคดีปกครองประเภทต่างๆ
บรรณานุกรม.....


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_599613_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3636

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา พร้อมเฉลย
ผู้แต่ง :  อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร, ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2561
จำนวนหน้า : 312 หน้า
กระดาษพิมพ์ : ขาวดำ
ขนาดเล่ม : 19 x 25.4 ซ.ม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164490420
 
คำนำบรรณาธิการ
 
        หนังสือ “เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (ภาค ข) “ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้อ่านที่ต้องการสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา ที่มีเวลาอ่านน้อย และต้องการแนวข้อสอบสำหรับใช้ทดสอบตนเองที่แม่นยำที่สุด
        ทางทีมงานจึงได้จัดแนวข้อสอบที่คล้ายคลึงกับข้อสอบจริง ด้วยการวิเคราะห์จากข้อสอบที่ผ่าน ๆ มา เพื่อให้ข้อสอบมีความแม่นยำและใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุดโดยมีแนวข้อสอบถึง 18 ชุด มีข้อสอบกว่า 800 ข้อ มาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด อธิบายอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและใช้เวลาอ่านน้อย
       ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้อ่านและทำให้ท่านสอบได้ตามที่ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี้ ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
   กองบรรณาธิการ
Thinkbeyond Education
 
สารบัญ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 1 ชุดที่ 3
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2 ทักษะชีวิต
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2  ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 2 ชุดที่ 3
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและสากล
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3  ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 3 ชุดที่ 3
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4  ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 4 ชุดที่ 3
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5 การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5  ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 5 ชุดที่ 3
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6 จรรยาบรรณครูพลศึกษา ข่าว เหตุการณ์ บ้านเมืองที่เกี่ยวกับพลศึกษา
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6  ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา บทที่ 6 ชุดที่ 3
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4292 

คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสนง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
นโยบายรัฐบาล 
เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา 
เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/211

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2322

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– การบริหารทรัพยากรบุคคลa
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การวางแผนกำลังคน
– หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(70 ข้อ)

ราคา 270 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
คู่มือ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาค ข. กว่า 900 ข้อ พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2364 ฃ

คู่มือ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาค ข. กว่า 900 ข้อ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556 
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์
คุณลักษณะกระบวนการและแบบจำลองของการสื่อสาร
ศัพท์ทางสื่อสารมวลชนที่สำคัญ
ข้อสอบถาม-ตอบ ความรู้การประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร/การเผยแพร่
ตัวอย่างข้อสอบ การประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร
แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร
แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ข้อสอบข่าวปัจจุบันเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
ข้อสอบข่าวปัจจุบันเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
ข้อสอบข่าวปัจจุบันเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
11.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
7.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4755 

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
การตรวจสอบภายใน
เทคนิคการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบการบริหาร 
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)8
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กสถ. ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2522

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กสถ. ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
การประสานงาน
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่2 
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 5
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 6
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานต่าง ๆ
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ภาค ข. พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2367

คู่มือสรุป แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ภาค ข. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2556 
จำนวนหน้า : 240 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6)พ.ศ. 2543
2.หลักการจะแนกประเภทรายจ่ายตามงบปรมาณ
3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
4.หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายระเอียดรายกสรงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 พ.ศ.2554
5.บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
6.ความรู้ทางด้านการคลัง
7.นโยบายการคลัง
8.ความรู้ทางด้นเศรษฐศาสตร์
9.เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
10.ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
11.พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14.พ.ร.บ. ระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2543
17.แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2543
18.ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
19.แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
 
3.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ภาค ข. พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2367

คู่มือสรุป แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ภาค ข. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2556 
จำนวนหน้า : 240 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6)พ.ศ. 2543
2.หลักการจะแนกประเภทรายจ่ายตามงบปรมาณ
3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
4.หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายระเอียดรายกสรงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 พ.ศ.2554
5.บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
6.ความรู้ทางด้านการคลัง
7.นโยบายการคลัง
8.ความรู้ทางด้นเศรษฐศาสตร์
9.เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
10.ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
11.พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14.พ.ร.บ. ระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2543
17.แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2543
18.ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
19.แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
 
3.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ กลุ่มงานการข่าว กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ภาค ก+ข พร้อมเฉลย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3211
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ กลุ่มงานการข่าว กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ภาค ก+ข พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 249 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/126
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลย พ.ศ.2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1006

สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลย พ.ศ.2561
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 152 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เฉพาะหมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด 10
2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณ ข้าราชการราชทัณฑ์
4. เหตุการณ์ปัจจบุันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
ภาคผนวก 
- เนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- เนื้อหาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/99

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/717 

คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2557
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1
  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
-หลักการประชาสัมพันธ์
-องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์
-สื่อประชาสัมพันธ์
-จิตบริการ กับงานประชาสัมพันธ์
-สื่อสมัยใหม่กับงานประชาสัมพันธ์
-การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
-สื่อมวลชนสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
-การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
-ความรู้ในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
-เจาะแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
-เจาะแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
11.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ7.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คู่มือเตรียมสอบสรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1804คู่มือเตรียมสอบสรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนหน้า 234 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
  - ประวัติกรมชลประทาน
  ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
  - พระราชบะญญัติการชลประทาน พ.ศ. 2485
  - สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ. การชลประทาน พ.ศ.2482
  - สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
  - กฎ กระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ 2554
  - งานธุรการ
  - การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
  - ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  - ระบบการจัดเก็บเอกสาร
  - เลขรหัสหนังสือ
  - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  - ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 3
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 4
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 5
  - เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  - เจาะข้อสอบงานธุรการ
  - เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
  - เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2485

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3873

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้แต่ง : อ.ผาณิติก์ วิไลสูงเนิน และคณะ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : 2555
จำนวนหน้า : 567 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162371387
 
สารบัญ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาเเละพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/110
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

หน้า: [1] 2 3 ... 378